OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu:

Martina Eliášová, Benešovo nábřeží 3944, 760 01, Zlín, Česká republika

www.obchudekuelinky.cz

kontaktní e-mail : obchudek-u-elinky@seznam.cz

IČ: 76641660

DIČ: CZ7751184133

Firma je zapsána u MÚ Zlín č.j. ŽÚ/1700/2010/Bra/5

Jsme plátci DPH.

Náš e-shop dle zákona o EET nemá povinnost evidovat tržby a vystavovat účtenky.

Provozujeme pouze e-shop, na uvedené adrese není kontaktní adresa k osobnímu odběru.

                                                                                                                                                                     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOPRAVA ZDARMA PLATÍ PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 2500KČ A PLATBĚ PŘEDEM PŘEVODEM!

PŘI DOBÍRCE SE PŘIPOČÍTÁVÁ 40KČ.

 

Veškeré objednávky jsou povážovány za závazné.

Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

Prodávající nezaručuje okamžitou skladovou dostupnost všech položek zboží. Pokud by nebyla některá položka skladem, budete po obdržení objednávky do 48h informováni. Může se stát, že položka pokud byla poslední, byla právě prodána na jiném našem e-shopu.

Kupující musí během objednání uvést úplnou platnou adresu, další kontaktní údaje (email, telefon).

 

Registrace:

Před nákupem se můžete zaregistrovat pomocí registračního formuláře v pravém horním menu. Můžete také použít Vaše přihlašovací údaje ze serveru Mimibazar.cz. Při dalších nákupech už stačí pouze zadat jméno a heslo zvolené při registraci. Registrace Vás k nákupu nijak nezavazuje.Můžete nakoupit i bez předchozí registrace.

 

Dodací lhůty a dodání zboží:

Pokud je zboží skladem odesíláme do 3 dnů od připsání platby na účet prodávajícího.

Pokud zboží není skladem pohybuje se dodání mezi 2-10dny.

Zboží je odesíláno Českou poštou nebo přes Zásilkovnu.

Storno objednávky je možné do 24hodin od objednání. V případě zaplacení před následným stornem objednávky bude platba vrácena zpět. O stornu či vrácení zboží nás prosím informujte na e-mailové adrese: obchudekuelinky@seznam.cz

Žádáme zákazníka, aby při přebírání zboží, překontrolovali, zda obal není porušen. V případě, že ano, vyžádejte od přepravce potvrzení o poškození zásilky. Odpovědnost za poškození zboží dopravou nese plně dopravce. Zároveň nás zákazník bude neprodleně informovat o vzniklém problému.

 

Platební podmínky:

Po obdržení objednávky, Vás obratem budem kontaktovat e-mailem, který bude obsahovat všechny potřebné info k provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Platbu požaduji do 5 pracovních dnů.

DOBÍRKA
Dobírka bude připočtena k částce za dopravu. Platba probíhá při převzetí zboží. Možnost platit hotově přepravci tj.České poště nebo na Vámi vybrané pobočce Zásilkovny.
Upozornění pro zákazníky: Hotovost, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílány přepravcem na firemní bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)

 

Reklamace:

Záruka se vztahuje na všechny vady omezující možnost řádného použití zboží.Záruka se nevztahuje na opotřebování běžným užíváním.

V případě, že zákazník chce zboží reklamovat, musí zboží řádně zabalit a zaslat doporučeně na kontaktní adresu prodávajícího, která mu bude sdělena na vyžádání. O reklamaci nás předem informujte na email: obchudekuelinky@seznam.cz

K reklamovanému zboží musí zákazník přiložit písemné sdělení o důvodu uplatňování reklamace. Zboží zaslat doporučeně, případně pojistit na jeho hodnotu. Zaslané zboží na dobírku nebude přijato.

Reklamace bude vyřízena v zákonem stanovené lhůtě 30dnů, pokud se prodávající nedohodne se zákazníkem jinak... Na zakoupené zboží se vztahuje záruka 24 měsíců ode dne zakoupení. Veškeré vyřizování reklamací se drží platných zákonných norem. Při uznání reklamace má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo vrácení platby včetně poštovného. Prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazník o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní.

 

Podmínky uplatnění rozporu s kupní smlouvu:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.  V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Odstoupení od smlouvy:

Zákazník má právo vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží podle §53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku.

Odstoupení od kupní smlouvy je právem zákazníka, které však nesmí být zneužíváno a využíváno např. v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

O vrácení zboží nás nejdříve informujte: obchudekuelinky@seznam.cz

Zboží musí být v neporušeném originálním obalu, nesmí vykazovat známky použití, nesmí být jakkoli poškozeno. Zboží odešle nejpozději 14.den ode dne převzetí na kontaktní! adresu prodávajícího doporučeně. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Bude překontrolováno a následně bude vyplacena částka kupní ceny+ prvotní poštovné (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží zpět k prodejci ) na číslo bankovního účtu uvedené zákazníkem. Do zásilky současně vložte písemné odstoupení od smlouvy. Vzor Vám bude zaslán emailem na vyžádání.

Uplatní-li zákazník právo na vrácení zboží má dodavatel dle §53 odst.10 Občanského zákoníku právo na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží (tím se rozumí náklady za rozbalení zboží, kontrolu zboží, zda je v pořádku - čisté, nepoškozené, kompletní, za zavedení zboží zpět do systému, naskladnění, vystavení opravného dokladu, vrácení peněz zákazníkovi, vrácení zboží zpět do prodeje).

Platba Vám bude vrácena zpět nejpozději ve 14 denní zákonné lhůtě po převzetí zboží.

Nevyzvednutí dobírky není odstoupením od smlouvy!

 

Ochrana osobních údajů spotřebitele:

 

 

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Martina Eliášová se zavazuje k dodržování všech pravidel o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vymazání jeho osobních údajů. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na obchudekuelinky@seznam.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky. UPRAVIT

 

 

Nevyzvednutí dobírky:

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na dopravu zboží. Odesláním objednávky zákazník souhlasí s obchodními podmínkami a s uhrazením poštovného v případě, že zboží nepřevezme z výše uvedených důvodů. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky, budou po zákazníkovi vymáhány inkasní agenturou a zároveň budou jejich jména zveřejněna v databázi http://nespolehlivizakaznici.cz/

 

Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupujete od kupní smlouvy.

Skutečnost je však úplně jiná.
Je dobré si uvědomit, že zasláním objednávky dává předpoklad k uzavření kupní smlouvy, která je závazná předáním objednaného zboží přepravní společnosti nejen pro prodejce, ale i pro zákazníka. Prodávající (tedy my) se zavazuje zboží dodat, a kupující (tedy Vy) se zavazuje ho převzít a zaplatit. Prodávající svou povinnost splní okamžikem předání přepravní společnosti.
 
Prodávající se snaží vyhovět a co nejrychlejší odeslání zásilky a informuje každého zákazníka e-mailem nebo sms zprávou. Pokud si zásilku zákazník od přepravce nepřevezmete, jedná se z jeho strany o porušení kupní smlouvy a zákazník odpovídá za škodu, která tímto krokem propadávajícímu vznikne. Zákazník je tedy povinni uhradit prodávajícímu náklady vynaložené na zaslání balíku.
 
Pokud se prodávajícímu zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá,  bude zaslána výzva na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného a balného a to ve lhůtě ze splatností do 14-ti dnů. Pokud nedojde k uhrazení, prodávající předá dlužnou částku právní kanceláři k vymáhání.
 
Upozorňujeme na to, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.
 
Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, prodávající zákazníkovy vyhoví až po zaplacení částky zahrnující cenu zboží, původní poštovné a balné a nové poštovné předem na náš účet.
 
Prodávající si vyhrazujeme právo neakceptovat v budoucnu další objednávky, zákazníků kteří si nevyzvedli objednané zboží a nezaplatili náklady na doručení balíku. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že je určitě lepší stornovat objednávku před odesláním zásilky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím a vstupují v platnost od 01.06.2014

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ZÁSILKOVNA.cz - Česko
Osobní odběr na Vámi vybrané pobočce Zásilkovny. Jakmile bude zboží na výdejním místě připraveno, budete informováni SMS nebo e-mailem. Úložní doba 7 dnů. Předvánoční doba 5 dnů.
69,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA.sk - Slovensko
Osobní odběr na Vámi vybrané pobočce Zásilkovny. Jakmile bude zboží na výdejním místě připraveno, budete informováni SMS a e-mailem Dobírku lze na výdejním místě hradit pouze v hotovosti (nikoli kartou)
120,00 Kč ZDARMA
DOPORUČENÁ ZÁSILKA
- hodnota zásilky do 500Kč, hloubka balíčku do 5cm, váha do 500g (drobné zboží např.1-2ks penálu, 1ks heft box, 1ks osuška, 1ks kostým, atd.)
79,00 Kč ZDARMA
BALÍK NA POŠTU
- dodání na Vámi zvolenou pobočku České pošty následující den od odeslání, avizace sms - možnost vyzvednutí tentýž den. Úložní doba na poště 7dní.
118,00 Kč ZDARMA
BALÍK DO RUKY
- dodání domů nebo do práce...následující pracovní den od odeslání, avizace sms Českou poštou. Úložní doba na poště 7dní.
138,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR
- osobní vyzvednutí (pouze platba předem převodem na účet, nelze uhradit hotově, poté si zboží můžete vyzvednout)
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
PŘEVODEM NA ÚČET
- bezhotovostní převod na č.ú.670100-2207738722/6210 - zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není domluveno jinak
BEZ POPLATKU
DOBÍRKA
- uhradíte hotovost při převzetí zboží i (Upozornění pro zákazníky: Hotovost, která byla zaplacená za zboží přepravní společnosti nepodléhá EET ( všechny takto přijaté platby, jsou zasílány na firemní bankovní účet prodávajícího, nejedná se tedy o klasickou platbu v hotovosti mezi prodávajícím a kupujícím.)
40,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF